İdari Birimler ve Personel

 

Büro

Görevli Personel

Telefon

E-Posta

 Mali İşler

 Taşınır Kayıt İşleri 

 Personel İşleri 

 Fatma Helvacı

 Arzu Baytar

Deniz Korkmaz Önal

0216 777 0612

0216 777 0613

 muhasebe.mtf@marmara.edu.tr

 Öğrenci İşleri

 Şerafettin Özsan

 Emel Kaçmaz

0216 777 5493

0216 777 5492

 ogrenci.mtf@marmara.edu.tr

 Staj

 Arzu Baytar

0216 777 0613

 


Bu sayfa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından en son 13.10.2021 14:03:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM