Staj

Öğrencilerimiz stajlarını, Üniversitemiz Senatosunun 05.01.2021 tarih ve 405-9 sayılı kararına göre uygun bulunan 2021-04-11 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararına istinaden aşağıdaki 2020-2021 Öğretim Yılı Staj Usul ve Esaslarına göre yürütülecektir. 

 

2020-2021 Öğretim Yılı Staj Usul ve Esasları

2020-2021 Öğretim Yılı Staj Usul ve Esasları Ekler

2020-2021 Academic Year Internship Procedures and Principles

 

Bölümlerin E-Posta Adresleri

Mimarlık / Mimarlık İngilizce: mimarlik.mtf@marmara.edu.tr

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: icmimarlik.mtf@marmara.edu.tr

 

Sık Sorulan Sorular SSS (16.07.2021'de Güncellendi)

1. Online Ofis Stajı yapacak olan öğrencilerin, 2020-2021 Bahar dönemi içinde staj yapabilmeleri için haftalık ders programlarında en az iki tam gün boş zamanları olmalıdır. Bu yıl (2020-2021 öğretim yılı) 3. sınıfta olan öğrenciler için ve bu dönem ile sınırlı kalmak kaydıyla, pandemi koşulları nedeniyle, ders programlarına göre aşağıda belirlenen günlerdeki ders dışı saatler, staj yapmak için gerekli olan boş iki tam gün olarak kullanılabilecektir. Bu sürenin kabul edilmesi için, staj yapılan kurumun bahsi geçen gün içinde yapılan çalışmaları (mesai bitiminden sonrası da dahil edilebilir) tam gün olarak değerlendirmesi ve staj tesliminden sonra Üniversite tarafından da uygun bulunacak nitelikte olması gerekmektedir. Bu koşullara göre;

      - 3. Sınıf Mimarlık Türkçe Grup Pazartesi ve Çarşamba,
      - 3. Sınıf Mimarlık İngilizce Grup Çarşamba ve Cuma,
      - 3. Sınıf İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Grubu Pazartesi ve Çarşamba günlerini kullanabilir.

2. Staj için gerekli tüm formlar, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Staj defteri gibi belgelerin elle doldurulması halinde ise, el yazıları okunaklı ve net olmalıdır, aksi durumda geçersiz sayılacaktır.

3. Staj, diploma projesinin ön koşuludur. 8. Dönem projesi, Diploma Projesidir. Bu projeyi alabilmek için ise tüm staj zorunluluklarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu önkoşulu sağlamayan öğrencileri Diploma Projesi alamazlar.

*** (30.12.2021 tarih ve 2021-39-13 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereği Covid salgını nedeniyle bu madde 2021-2022 Bahar döneminde uygulanmayacaktır.) 30.12.2021

4. Bu yıl (2020-2021 öğretim yılı) 3. sınıfta okuyan öğrencilerden, yaz döneminde staj yapacak öğrenciler, aynı zamanda yaz okulu eğitimine devam edeceklerse, bahar döneminde alınan karar yani, hafta içi iki tam boş günün staja dahil edilmesi kararı geçerlidir.

5. Covid nedeniyle elden imza almakta sorun yaşayanlar, başvuru esnasında imzalanıp taratılmış belgeyi pdf formatında yollayabilir. Ancak dosya teslimi esnasında tüm belgeler orjinal imzalı olmalıdır.

6. Hastalık, idari izin (resmi tatilin başka günlerle birleştirilmesi gibi), covid-19 gibi nedenlerle staj sürecinde eksiklik oluşursa, eksik kalan günler stajın sonuna eklenmeli ve 30 gün tamamlanmalıdır. Kişisel mazeret durumlarında ACİLEN Fakülteye ( mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr ) bilgilendirme yapılmalıdır. Ayrıca hastalık durumunu gösteren raporun ibraz edilmesi ve staj dosyasına da eklenmesi gerekmektedir. 

7. Staj süresinde oluşabilecek hastalık, devamsızlık veya diğer tüm aksamalar hakkında aynı gün, varsa belgeler eklenerek mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr adresine yazılı bilgilendirme yapmanız haklarınızın takibi ve korunması bakımından önemlidir. Aksi halde cezalı duruma düşebilirsiniz. Stajınızın geçerli olması için gerekli takibi yapmak öğrencinin kendi sorumluluğudur. Konu hakkında diğer bilgiler için Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” ni inceleyebilirsiniz. ( https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210617-2.htm )

8. Başvurular, bölümlerin aşağıdaki kurumsal posta adreslerine gönderilmelidir.

    Mimarlık ve Mimarlık İngilizce: mimarlik.mtf@marmara.edu.tr
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: icmimarlik.mtf@marmara.edu.tr

9. Staj başvurusunda bulunanlara, işlemlerinde/belgelerinde sorun yok ise Fakülte tarafından SGK iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır ve işe giriş bildirim formunun bir örneği e-posta ile gönderilir. Yurtdışı stajları için bölümünüzden teyit alınız. Başvuru sonrası (işe giriş bildirimi formu size gönderildikten sonra) işlemlerin takibini mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr posta adresine yazarak yapabilirsiniz. SGK belgesi ulaşmadan staja başlandığı durumda, tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

Ayrıca, Türkiye'de staj yapacak olan ve staj yapmak için SGK belgesini alması gereken öğrencilerin dikkatine; SGK İşe Giriş Bildirgeleri, elinize ulaşmadan stajınıza başlayamayacağınız için, eğer belgeler staj başlangıç tarihinizden en az 2 gün önce elinize ulaşmadıysa bizimle bölümün maili üzerinden (mimarlik.mtf@marmara.edu.tr), iletişime geçmeniz gerekmektedir.

10. Bir öğrencinin staj yapabilmesi için hem öğrencinin 4. yarıyılını tamamlamış (2.sınıf bitiminde) olması hem de ders alma koşullarını sağlaması gerekmektedir. Bu koşullar “Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde, “Ders Alma Esasları” maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre; öğrencinin yarıyıl başı genel ağırlıklı ortalaması (GANO) 1,80’den düşük olmamalıdır. Ayrıca son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) da 2.00’nin altında olmamalıdır. Detaylı bilgi almak için ilgili yönetmeliğe bakınız.
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

11. 16 Temmuz 2021 günü itibari ile geçerli olan Staj Usul ve Esasları Madde 11 ile ilgili değişiklik ve bazı küçük hatırlatmalara ilişkin bilgilendirmedir.

Staj yapılırken, adım adım Staj Usul ve Esaslarındaki maddeler takip edilmelidir. Öncelikle, stajın başvuru işlemleri sırasında hazırladığınız belgeleri (Staj Usul ve Esasları Madde 1’de tanımlanan), staj sonuna kadar saklamalısınız. Başvuru sırasında taranarak gönderilen orijinal, ıslak imzalı belgeler, staj sonunda Fakülteye ulaştırılmalıdır. Staj Usul ve Esasları Madde 10’da stajınızı tamamlarken oluşturacağınız dosya hakkında bilgi verilmektedir. Dosyanızda yukarıda belirttiğimiz gibi orijinal belgeler olmalıdır. Ayrıca, staj yaptığınız kurum tarafından doldurulan ve size kapalı zarf içerisinde verilmesi gereken “Staj Bitirme Bildirimi ve Değerlendirme Formu” adlı belgenin kesinlikle açılmadan, aynı şekilde “staj dosyanıza” koymanız gerekmektedir.  Eksiksiz ve istenilen şekilde hazırlanmış olan dosyanızı, fakülteye kargo vb. alternatif yollarla postalayınız ya da doğrudan fakülteye gelerek elden teslim ediniz. (Staj Usul ve Esasları, Madde 11). Dosyanızın, teslim etmeden önce Staj Usul ve Esasları uygun olduğundan emin olunuz.

Staj dosyalarının teslimi sırasında eksik belge varsa, teslim kabul edilmeyecek, dosya ancak tüm belgeler hazır olduktan sonra kabul edilecektir. Postayla gelen belgelerde eksik teslim varsa, dosya işleme alınmayacak ve eksik belgelerin teslimine kadar bekletilecektir. Staj belgelerinin telli dosya içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta veya kargo ile dosya göndermek isteyenler için adres: (25.08.2021 de adres değişti.)
Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri 
Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi 7. Blok
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21 Dragos, 34865 Kartal/İstanbul

12. Staj defterlerinin başına 500 kelimelik bir özet eklenmesi istenmektedir. Bu özet “staja nasıl başlandı, staj boyunca ne yapıldı, staj nasıl bitirildi, olumlu veya olumsuz deneyimler nelerdi” gibi soruların cevaplarını içermelidir. Staj defteri ve özet akıcı ve anlaşılır bir dilde yazılmış olmalıdır ve yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dil nedeniyle öğrencinin stajında ne yaptığının anlaşılamaması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir. Bunun sonucu olarak stajı kabul edilmeyebilir. Staj defterinin her sayfasının, yetkin kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Aksi takdirde staj defteri teslim alınmayacaktır.

Özetin ve staj defterinin dili ile ilgili 3 durum söz konusudur. Her öğrenci tablo 1’deki verilen dil bilgilerine ve ilgili olduğu gruba göre staj defteri ve özetini hazırlamalıdır.

Tablo 1: “Staj defteri+ Özet” teslimi için kullanılması gereken dil yönergesi

T1.jpg (34 KB) 

13. 10 Eylül gününe kadar başlanmış stajlar, akademik takvimin belli olmaması nedeni ile yarım kalırsa, dönem içini kapsayacak şekilde tamamlanabilir.Frequently Asked Questions (FAQ) (16.07.2021)

1. The students who will do an Online Office Internship, must have at least two full days of free time in one week. Regarding the pandemic situation, under the condition of remain limited for this semester and for 3rd grade students only, the free time listed below according to the weekly schedule can be added to the duration of 2 required free days for the internship. In order to this duration to be accepted, the institution for the internship has to evaluate those days (overtime work hours can be counted in) as full-day work and the University has to find it valid after the internship outcome material is submitted. According to these conditions;

- 3rd Grade Turkish Group can use Monday and Wednesday.
- 3rd Grade English Group can use Wednesday and Friday.
- 3rd Grade Interior Architecture and Environmental Design Group can use Monday and Wednesday.

2. All the documents required for the internship should be prepared digitally. If the material such as the internship book is filled by handwriting, the writings have to be legible and clear, otherwise, it will be deemed invalid.

3. Internship is a prerequisite for the Diploma Project. The 8th term project is the Diploma Project. To be enrolled in this project, all the internships must be done already. The students who do not accomplish this prerequisite can not be enrolled for the Diploma Project.

***(With the decision of the Faculty Administrative Board that dated 30.12.2021 and numbered 2021-39-13, this clause will not be applied in the spring semester of 2021-2022 due to the Covid restrictions.)

4. Spring term rule of adding 2 full free days in the weekdays to the internship duration is valid for 3rd grade students who are going to do the internship this summer and attend summer school at the same time.

5. Due to the Covid situation, students who have trouble delivering signatures by hand; can send the documents signed and scanned during the application process as a pdf file. HOWEVER, during the submission process, all the documents have to be signed as the original signature.

6. If there are any missing days during the internship process, such as disease, administrative permission (such as connecting public holidays with other days), Covid-19, the lacing days have to be added at the end of the internship process and the process has to be completed to 30 days. THE FACULTY HAVE TO BE INFORMED IMMEDIATELY about the personal excuses.
( mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr ) Furthermore, the health report regarding the illness situation has to be submitted and added to the internship file.

7. In any case of interruption during your internship, due to illness or other reasons, you should immediately inform the Faculty –on the same day you have the problem– via sending an email to mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr Otherwise, some legal issues might occur. Because as you know, the internship process is an official process and it has legal regulations. For further information, you may visit YÖK website (Council of Higher Education).
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210617-2.htm

8. Applications should be sent to INSTITUTION’S MAILBOX:

    Mimarlık / Mimarlık İngilizce: mimarlik.mtf@marmara.edu.tr
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: icmimarlik.mtf@marmara.edu.tr

9. Internship applications are responded via an official document. Internships in other countries should be asked from the Faculty. Procedures after application should be asked from: mimarlikvetasarim@marmara.edu.tr

For the attention of the ones who are going to do their internships in Turkey and who are in need of SSI documents; since it is not possible for you to start your internship process without the SSI Employment Entry Proclamations, if you do not receive the documents at least 2 days beforehand your internship starts, please contact us via the department's e-mail (mimarlik.mtf@marmara.edu.tr).

In case of starting the internship without receiving the SSI Document, the responsibility belongs to the student.

10. Students have to complete their 4th semester (at the end of 2nd year) and provide the conditions of taking lessons for doing an internship. Those conditions are explained in “Regulations of Undergraduate Education and Exams of Marmara University” as per the article “Conditions of Taking Lesson”. According to this, students’ General Weighted Average of a Semester (GANO) should not be below 1,80. Additionally, the Weighted Average of Both two Semesters (YANO) of the last two semesters should not be below 2.00. For further information please check the aforementioned regulation.
http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

11. This is the information about the revision of Article 11 of the Internship Brochures, which is valid as of 16th July 2021, and some small reminders regarding the internship brochure. While doing the internship, you should follow the Internship Brochure step by step. Primarly, you must keep all the documents (defined in article 1) during the application process of the internship until the completion of the internship. You must send the original, wet-signed documents that you scanned and sent during the application to the faculty. Article 10 of the brochure provides information about the folder you will compose while completing your internship. As mentioned above, the "Intership Folder" must contain original documents.In addition, there is an important document called “Internship Completion and Evaluation Form”, which is filled in by the institution where you do your internship and must be given to you in a sealed envelope. You must put it in your “internship folder” in the same way, without opening it. As mentioned Article 11 of the brochure, you should deliver your folder to the faculty by postal service (such as cargo or etc) or come directly to the faculty and deliver it by hand. Make sure it complies with the internship guideline before delivery.

If there are any missing documents in the internship files, the submission will not be accepted, the file will be accepted only after all the documents are completed. For the submission via postal services, if there are any missing documents, submissions will not be evaluated until the missing documents are posted and arrived at the faculty. The documents have to be submitted in folders that can fit to the ring binders.

The physical and mailing address for the faculty is:
Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğrenci İşleri 
Marmara Üniversitesi Mehmet Genç Külliyesi 7. Blok
Orhantepe Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı, No: 21 Dragos, 34865 Kartal/İstanbul

12. A 500-word summary is required to be added to the beginning of the internship reports. This summary should include answers to questions such as how the internship started, what was done during the internship, how the internship was completed, what were the positive or negative experiences during the internship. Both the report and the summary have to be written simply and fluently. In case of not being able to understand what the student did during his/her internship due to language, the responsibility belongs to the student. As a result, the internship may not be accepted. Each page of the internship report must be signed by the authorized person. Otherwise, the internship report will not be received.

There are 3 situations related to the language of the summary and report. Each student should prepare the internship report and summary according to the language information given in Table 1 and the group it is related to.

Table 1: The language instruction to be used for the delivery of the “Internship Report + Summary”

Y1.jpg (25 KB)

13. If the internships started until September 10 are left unfinished due to the uncertainty of the academic calendar, they can be completed within the term.


Bu sayfa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından en son 31.12.2021 09:34:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM