2021 Öğrenci Konseyi Seçimleri Duyurusu

"Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" gereğince 2021-2023 Dönemi Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Program Temsilcisi ve Fakülte Temsilcisi seçimleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde ve takvime göre gerçekleştirilecektir.

Adaylık başvurusu yapacak öğrencilerin “Öğrenci Temsilci Seçimi Bilgilendirme Sunumunu” izlemeleri gerekmektedir.

Adaylık başvurusu yapacak öğrencilerin, başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte takvimde belirtilen tarihte Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 Adaylarda aranacak nitelikler;
a) En az ikinci sınıfta kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,
ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,
d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,
e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,
f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 SEÇİM TAKVİMİ

13 Aralık 2021

Seçim Duyurusu

14-16 Aralık 2021

Program Temsilcisi / Adayların Başvuru Yapması
(Aranan nitelikleri sağlayan adaylar, dilekçesi ve ekleri ile beraber Fakülte Öğrenci İşlerine Başvurusunu yapacaktır)
Program Temsilcisi Seçiminde Komisyon Üyesi olarak görev almak isteyen gönüllülerin başvurusu

20 Aralık 2021

Mimarlık Türkçe, Mimarlık İngilizce, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programlarının Temsilci Seçimlerinin Yapılması

21-24 Aralık 2021

Mimarlık Türkçe, Mimarlık İngilizce, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programlarının Temsilci Seçim Sonuçlarının İlanı

21-24 Aralık 2021

Fakülte Temsilci / Adayların Başvuru Yapması
(Aranan nitelikleri sağlayan adaylar, dilekçesi ve ekleri ile beraber Fakülte Öğrenci İşlerine Başvurusunu yapacaktır)
Program Temsilcisi Seçiminde Komisyon Üyesi olarak görev almak isteyen gönüllülerin başvurusu

27 Aralık 2021

Fakülte Temsilcisi Seçiminin Yapılması

28 Aralık 2021 -
05 Ocak 2021

Fakülte Temsilcisi Seçim Sonuçlarının İlanı

 

Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Öğrenci Temsilci Seçimi Bilgilendirme Sunumu

Öğrenci Konseyi Seçimi İş Akış Bilgileri

1. Program Temsilcisi Adayı Başvuru Dilekçesi Örneği

1. Program Temsilcisi Adayı Başvuru Dilekçesi Örneği Word

2. Program Temsilcisi Seçiminde Kullanılacak Komisyon Üyesi Belirleme Tutanağı

3 Program Temsilcisi Seçimi Seçim Tutanağı

4. Birim Temsilcisi Adayı Başvuru Dilekçesi Örneği

5. Birim Temsilcisi Seçiminde Kullanılacak Komisyon Üyesi Belirleme Tutanağı

6. Birim Temsilcisi Seçimi Seçim Tutanağı

7. Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Başvurusu Dilekçe Örneği

8. Denetleme Kurulu Üyeliği Adaylık Başvurusu Dilekçe Örneği

9. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeliği Seçimi Komisyon Belirleme Tutanağı Örneği

10. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeliği Seçim Tutanağı

11. Program ve Birim Temsilcisi Adaylarına Ait Liste

12. Program ve Birim Temsilcisi Seçilenlerin Bildirim Listesi

HIZLI ERİŞİM